Welcome to Craft Studio / Witaj w Pracowni Rękodzieła

You can find here: occasional cards, objects decorated with decoupage technique, energetic paintings and mandalas, things sawn, knitted, crocheted and other creations handmade with heart, using highest quality supplies only.

Please have a look at portfolio. Orders and enquiries can be forwarded to:gabriela.jandura@gmail.com.

Znajdziesz tu między innymi: kartki okolicznościowe, przedmioty zdobione metodą decoupage, obrazy energetyczne i mandale; prace szyte i dziergane, oraz wiele innych przedmiotów, wykonanych z sercem, z surowców najwyższej jakości. Zapraszam do zapoznania się z portfolio. Zamówienia i pytania proszę kierować na: gabriela.jandura@gmail.com03 marca 2011

New Money Mandala / Nowe Mandale Pieniężne

Mandala is a picture on the scheme of circle. But it is far more than a simple shape - it represents the wholeness. It uses language of symbols and colors. Energy contained in the patterns helps to focus and relax. All you need to do is to gaze on the center of mandala for a few minutes, without analyzing the pattern. It is believed - in the Tibetan tradition - that mandala's vibrations influence the chakras (energy centers in human body), harmonizing them and recharging.
Money Mandala is a particular type of mandala which aims in increasing income and cash flow.
Our Money Mandalas were created with the intention so they can bring harmony and financial abundance to their owners.
They are perfect for a gifts as well as for home decor.

Mandala to obraz na planie koła. Ale to coś więcej niż tylko zwykła figura - ona reprezentuje pełnię. Używa języka symboli i kolorów. Energia zawarta we wzorze pomaga skoncentrować się i zrelaksować. Musimy tylko wpatrywać się w środek mandali przez kilka minut, bez analizowania wzoru. W tradycji tybetańskiej wierzy się, że wibracje mandali oddziałują na czakry (ośrodki energetyczne w ciele człowieka), harmonizując je i doładowując.
Mandala Pieniężna jest szczególnym rodzajem mandali, który ma na celu zwiększenie wpływów finansowych i przepływów pieniężnych.
Nasze Mandale Pieniężne zostały wykonane z intencją aby przyniosły harmonię i finansowy dobrobyt dla ich posiadaczy.
Doskonale nadają się na prezent lub jako dekoracja domu.

Brak komentarzy: