Welcome to Craft Studio / Witaj w Pracowni Rękodzieła

You can find here: occasional cards, objects decorated with decoupage technique, energetic paintings and mandalas, things sawn, knitted, crocheted and other creations handmade with heart, using highest quality supplies only.

Please have a look at portfolio. Orders and enquiries can be forwarded to:gabriela.jandura@gmail.com.

Znajdziesz tu między innymi: kartki okolicznościowe, przedmioty zdobione metodą decoupage, obrazy energetyczne i mandale; prace szyte i dziergane, oraz wiele innych przedmiotów, wykonanych z sercem, z surowców najwyższej jakości. Zapraszam do zapoznania się z portfolio. Zamówienia i pytania proszę kierować na: gabriela.jandura@gmail.com17 marca 2010

Money Mandala

Miłośników mandali zapraszam do galerii Mandala. Dzisiaj prezentuję Money Mandala. Kolejne mandale już wkrótce. Zapraszam.
  • Mandala jest mistycznym obrazem symbolizującym pełnię, całość, doskonałość, spełnienie. Jej podstawowa i najbardziej rozpowszechniona forma ma postać koła wpisanego w kwadrat. Mandala ma wiele zastosowań. Poza znaczeniem religijnym i duchowym, mandala może służyć na przykład do skupienia uwagi, koncentracji. Coraz częściej wykorzystywana jest w edukacji i arteterapii. Jest doskonałym narzędziem wspomagającym proces manifestacji. Money Mandala ma pomóc w osiąganiu celów materialnych/finansowych.
Na zamówienie wykonuję mandale osobiste.

Mandala lovers are invited to Mandala gallery. Today I present Money Mandala. Other mandalas will be available soon, so check back.
  • Mandala is a mystical picture symbolising fullness, wholeness, perfection, fulfilment. Circle inside/on the square is the basic and most popular form of mandala. Mandala has many applications. Apart from religious and spiritual meaning, mandala can be used for example for attention concentration. More and more often it is used in education and art therapy. It is a useful tool for manifestation process. Money Mandala is designed to help you achieve your material/financial goals.
I make personal mandalas for custom orders.

Brak komentarzy: